Reklamační řád

Tento „REKLAMAČNÍ ŘÁD“ je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Gastrovesely s.r.o., provozovatele internetového obchodu www.gastrovesely.cz, IČ 07176210 se sídlem Žižkova 703/72, Ústí nad Labem 400 01 (dále jen prodávající). Reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží zakoupeného na internetovém obchodu prodávajícího www.gastrovesely.cz

Úvodní ustanovení
Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Tento reklamační řád je v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

Záruka a reklamace

 1. Záruka začíná běžet okamžikem převzetí výrobku spotřebitelem
 2. Na zboží je poskytována spotřebiteli záruka 24 měsíců
 3. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má výrobek při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby
 4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením
 5. Při praní či čištění respektujte symboly uvedené výrobcem na etiketě
 6. Reklamaci je možné uplatnit:
  • A) poštou, zašlete na adresu provozovny Žižkova 703/72, Ústí nad Labem 400 01
  • B) osobně na kamenné provozovně na adrese Žižkova 703/72, Ústí nad Labem 400 01
  • C) zasláním elektronicky prostřednictvím prostředku komunikace na dálku internet na emailovou adresu prodávajícího gastrovesely@seznam.cz
  •  
 7. Náklady na dopravu výrobku od spotřebitele k prodávajícímu hradí spotřebitel, náklady na zaslání reklamovaného výrobku zpět hradí prodávající.
 8. Reklamované zboží, prosíme, řádně zabalte, aby při přepravě výrobku nedošlo k dalšímu znehodnocení výrobku a přiložte reklamační list (pokud jste jej již nezaslali prostřednictvím emailové korespondence).
 9. Reklamační list vyplňte dle jeho obsahu (důležité: uveďte popis vady, jakým způsobem požadujete reklamaci vyřídit a kontakt na Vás)
 10. Reklamaci vyřizujeme v souladu s ustanovením § 19 zák. č. 634/1992 SB. o ochraně spotřebitele v platném znění.
 11. Spotřebitel musí v případě reklamace vadného zboží prokázat, že zboží bylo zakoupeno na našem internetovém obchodě www.gastrovesely.cz nebo v kamenné provozovně ( např. doklad o zakoupení výrobků, faktura, výpis o bezhotovostní platbě, atd. )